Razmena studenata na Donghua univerzitetu u Šangaju, Kina

Donghua univerzitet nudi mogućnost razmene u trajanju od jednog semestra studentima Fakulteta tehničkih nauka, Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Rok za prijavljivanje je 20. maj 2018. godine, a stipendijom je pokrivena školarina.

Pri aplikaciji studenti su obavezni da dostavite sledeću dokumentaciju:

  • Elektronski popunjen Application Form (Preuzmite dokument)
  • Kopija važećeg pasoša (PDF format)
  • Podloga za akademsko priznavanje perioda mobilnosti (Preuzmite dokument)
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika
  • Fotografija u elektronskoj formi (JPG format)
  • Prepis ocena na engleskom jeziku
  • Learning Agreement (Preuzmite dokument)
  • Dokaz o aktivnom statusu studenta

Dokumentaciju je potrebno poslati na e-mail adresu: iro.ftn@uns.ac.rs. Kontakt osoba je Nemanja Dukić iz Službe za međunarodnu saradnju Fakulteta tehničkih nauka. Tel. 021 485 2056.