Poziv za stipendiranu mobilnost osoblja na Univerzitetu za primenjene nauke u Roterdamu

ERAZMUS KOD:  NL ROTTERD 03

Oblasti : Industrijsko inženjerstvo i menadžment

  • Nastavno osoblje FAKULTETA TEHNIČKIH NAUKA

Konkurs je otvoren za 4 stipendije u trajanju od 7 dana i obavezu održavanja 8 časova nastavnih aktivnosti.

Trajanje konkursa: 25.09.2017. – 15.10.2017.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

Prijave se dostavljaju na mejl: iro.ftn@uns.ac.rs  sa napomenom Prijava za Erasmus+ mobilnost na Prijava za Erazmus+ mobilnost na Univerzitetu za primenjene nauke u Roterdamu.

ROK: 15.10.2017. u 23.59h

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erasmus+ koordinatora na matičnom fakultetu/univerzitetu, biće dostavljene Prijava za Erazmus+ mobilnost na Univerzitetu za primenjene nauke u Roterdamu kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Prijava za Erazmus+ mobilnost na Univerzitetu za primenjene nauke u Roterdamu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Trajanje mobilnosti: 5 dana (+2 dana put)

Dnevni iznos stipendije: 160 evra