vilniaus-gedimino-technikos-universitetas-68751280
ERASMUS+ 
Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost
Prvi poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Tehničkom univerzitetu u Vilnjusu, Litvanija

 

ERAZMUS KOD: LT VILNIUS02

Konkurs je otvoren za studente svih nivoa studija

Mobilnost traje 5 meseci i biće dodeljene 3 stipendije

Važna napomena:

Trajanje konkursa: 16. jun – 01. jul 2017.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

 • Popunjen Erazmus+ prijavni formular za studente (preuzmi formular)
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 stranica)
 • Biografija studenta na engleskom jeziku. Preporuka: koristiti Europass model (preuzmi obrazac)
 • Prepis ocena (Transcript of Records) na engleskom jeziku
 • Kopija diplome/diploma (Bachelor)
 • Kopija pasoša
 • Dokaz o aktivnom statusu studenta
 • Dokaz o znanju engleskog ili litvanskog jezika (minimum B2 nivo)
 • Podloga za akademsko priznavanje perioda mobilnosti (preuzmi podlogu)
 • Ugovor o učenju (preuzmi formular)

Dokumentacija za prijavu kandidata (nije obavezna):

 • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku
 • Potvrde o učešću u vannastavnim aktivnostima (letnje škole, seminari, praksa, volontersko angažovanje, itd.)

Prijave se dostavljaju na mejl: iro.ftn@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erasmus+ mobilnost na Tehničkom univerzitetu u Vilnjusu, Litvanija

Rok: 01. jul 2017. godine do 23.59 časova

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koje prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erasmus+ koordinatora UNS-a, biće dostavljene Tehničkom univerzitetu u Vilnjusu kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Tehnički univerzitet u Vilnjusu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Očekuje se od odabranih kandidata da počnu mobilnost od prvog semestra školske 2017/2018. godine

Mesečni iznos stipendije: 750 evra, plus putni troškovi

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus +.

 

A 3777