ERAZMUS+

Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

PRVI POZIV ZA STIPENDIRANU MOBILNOST OSOBLJA NA LAMIA TEHNOLOŠKOM INSTITUTU, GRČKA

 

ERAZMUS KOD: G LAMIA04

Nastavno osoblje Fakulteta tehničkih nauka

Oblasti:  Inovacije i preduzetništvo

Razvoj proizvoda

  • Mobilnost za nastavno osoblje traje 7 dana (5 radnih dana + 2 dana za putovanje), uz obavezu održavanja predavanja od minimum 8 sati u okviru jedne radne nedelje. (1 stipendija)

Trajanje konkursa: 13.02.2017. – 19.05.2017.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

Dokumentacija za prijavu kandidata (neobavezna):

  • Pismo preporuke sa matičnog fakulteta

Prijave se dostavljaju na mejl: iro.ftn@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erazmus + Lamia Tehnološki institut, Grčka  (obratiti pažnju da dokumenti u prilogu prijave ne prelaze limit od 5MB)

ROK: 19. maj 2017. u 23.59 časova

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koje prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erasmus+ koordinatora na matičnom Fakultetu/Univerzitetu, biće dostavljene Lamia Tehnološkom institutu, Grčka kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Lamia Tehnološki institut, Grčka odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.   

Više informacija o  možete pronaći ovde.

Mesečni iznos stipendije: 140 evra po danu, plus putni troškovi.

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus +.