Prvi poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Šleskom tehnološkom univerzitetu u Gljivicama, Poljska

ERAZMUS KOD: PL GLIWICE01

Konkurs je otvoren za studente osnovnih, master i doktorskih studija iz sledećih oblasti:

https://www.polsl.pl/Jednostki/RD2-BWA/ic/Strony/englishcourses.aspx

Važna napomena:

 • Partnerski univerzitet obljavljuje poziv za celu Srbiju tako da će sve prijave biti prosleđene Šleskom tehnološkom univerzitetu kako bi oni napravili finalnu selekciju

 • Obavezna je prijava na online sistem partnerskog univerziteta nakon prijave na ovaj konkurs (portal je otvoren od 1. novembra do 1. decembra 2017). Zahtevaće se zvanično pismo nominacije koje će studenti dobiti nakon isteka ovog konkursa. Prijava se vrši na sledećem linku: http://incoming.polsl.pl

Trajanje konkursa: 25. septembar. – 30. oktobar 2017.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

 • Popunjen Erazmus+ prijavni formular za studente (preuzmi formular)

 • Kopija putne isprave – pasoša (prva stranica)

 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 stranica)

 • Biografija studenta na engleksom jeziku. Preporuka: koristiti Europassmodel (preuzmi obrazac)

 • Prepis ocena (Transcript of Records) na engleskom jeziku

 • Kopija diplome/diploma (Bachelor, Master)

 • Dokaz o aktivnom statusu studenta

 • Dokaz o znanju engleskog jezika (B1 za osnovne, B2 za master i doktorske studije)

 • Learning Agreement (preuzmi formular)

 • Podloga za akademsko priznavanje perioda mobilnosti (preuzmi podlogu)

Dokumentacija za prijavu kandidata (nije obavezna):

 • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku

 • Potvrde o učešću u vannastavnim aktivnostima (letnje škole, seminari, praksa, volontersko angažovanje, itd.)

Prijave se dostavljaju na mejl: iro.ftn@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erazmus+ mobilnost na Šleskom tehnološkom univerzitet.

Rok: 30. oktobar 2017. godine do 23.59 časova

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus+ koordinatora UNS-a, biće dostavljene Šleskom tehnološkom univerzitetu kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Šleski tehnološki univerzitetu uodlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Očekuje se od odabranih kandidata da počnu mobilnost u letnjem semestru školske 2017/2018. godine.

Mesečni iznos stipendije: 750 evra, plus putni troškovi

Dodatne informacije o Šleskom tehnološkom univerzitetu i pregled kurseva na engleskom jeziku možete pronaći ovde.

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus +.