Prvi poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Letonija

Konkurs je otvoren za:

 • Studente osnovnih i master studija Fakulteta tehničkih nauka

Oblasti

U skladu sa Katalogom kurseva

Važna napomena:

 • Mobilnost traje 5 meseci i ukupno će biti dodeljeno 3 stipendije (1 na nivou osnovnih i 2 na nivou master studija)

Trajanje konkursa: 25. septembar – 15. novembar 2017. godine

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

 • Popunjen Erazmus+ prijavni formular za studente (preuzmi formular)

 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 stranica)

 • Biografija studenta na engleskom jeziku ;  Preporuka: koristiti Europass model (preuzmi obrazac)

 • Prepis ocena (Transcript of Records) na engleskom jeziku

 • Kopija diplome za studente na master nivou (Bachelor)

 • Kopija pasoša

 • Dokaz o aktivnom statusu studenta

 • Dokaz o znanju jezika (minimalan nivo je B1)

 • Podloga za akademsko priznavanje perioda mobilnosti (preuzmi podlogu)

 • Ugovor o učenju (preuzmi formular)

Dokumentacija za prijavu kandidata (nije obavezna):

 • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku

 • Potvrde o učešću u vannastavnim aktivnostima (letnje škole, seminari, praksa, volontersko angažovanje, itd.)

Prijave se dostavljaju na mejl: iro.ftn@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erasmus+ mobilnost na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Letonija.

Rok: 15.novembar 2017. godine do 23.59 časova

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koje prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erasmus+ koordinatora UNS-a, biće dostavljene Tehničkom univerzitetu u Rigi kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Tehnički univerzitet u Rigi odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Očekuje se od odabranih kandidata da počnu mobilnost u letnjem semestru školske 2017/2018. godine. 

Nakon što Fakultet pošalje nominacije kandidata, studenti će raditi online registraciju .

Potrebna dokumentacija za online registraciju:

 • Kopija pasoša

 • Prepis ocena

 • Dokaz o znanju jezika (minimalan nivo je B1)

 • Dokaz o aktivnom statusu studenta

Erazmus kod: RIGA02

Mesečni iznos stipendije: 750 evra, plus putni troškovi

Stipendiju isplaćuje partnerski univerzitet. Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+.