ERAZMUS+
KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST
PRVI POZIV ZA STIPENDIRANU STUDENTSKU MOBILNOST NA
Tehničkom univerzitetu u Frajburgu, Nemačka

 

Katalog kurseva

Konkurs je otvoren za:

  • Studente Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu na master akademskim studijama

Oblast: 071 – Inženjestvo

Trajanje konkursa: 8. maj – 26. maj

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

Dokumentacija za prijavu kandidata (nije obavezna):

  • Potvrde o učešću u vannastavnim aktivnostima (letnje škole, seminari, praksa, volontersko angažovanje, itd.)
  • Pismo preporuke na engleskom jeziku od univerzitetskog profesora sa UNS-a.

Prijave se dostavljaju na: iro.ftn@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erazmus+ mobilnost na Tehničkom univerzitetu u Frajburgu, Nemačka.

ROK: 26. maj 2017. godine, do 23.59 časova

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus+ koordinatora na UNS-u, biće dostavljene Tehničkom univerzitetu u Frajburgu kao nominacije za stipendiranu mobilnost, koji ujedno i odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Trajanje mobilnosti: 6 meseci (zimski semestar 2017/2018.)

Iznos stipendije: 800 EUR mesečno plus troškovi putovanja 275 EUR po osobi

NAPOMENA: Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+.