ERAZMUS+

Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

PRVI POZIV ZA STIPENDIRANU STUDENTSKU MOBILNOST NA POLITEHNIČKOM UNIVERZITETU U TEMIŠVARU, RUMUNIJA

 

ERAZMUS KOD: RO TIMISOA04

Konkurs je otvoren za studente osnovnih, master i doktorskih studija iz sledećih oblasti:

0715 – Mechanics and metal trades

0713 – Electricity and energy

0714 – Electronics and automation

Trajanje konkursa: 17. maj – 15. jun 2017.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

 • Popunjen Erazmus+ prijavni formular za studente – UNS (preuzmi formular)
 • Popunjen Erazmus + prijavni formular za studente – UPT  (preuzmi formular)
 • Formular za smeštaj (preuzmi formular)
 • Kopija putne isprave – pasoša (prva stranica)
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (potpisano od strane kandidata)
 • Biografija studenta na engleksom jeziku. Preporuka: koristiti Europassmodel (preuzmi obrazac)
 • Prepis ocena (Transcript of Records) na engleskom jeziku
 • Kopija diplome/diploma (Bachelor, Master)
 • Dokaz o aktivnom statusu studenta
 • Mesto na rang listi prilikom upisa na studije
 • Dokaz o znanju engleskog jezika (B1 očekivani nivo znanja)
 • Learning agreement
 • Podloga za akademsko priznavanje perioda mobilnosti (preuzmi podlogu)

 

Dokumentacija za prijavu kandidata (nije obavezna):

 • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku
 • Potvrde o učešću u vannastavnim aktivnostima (letnje škole, seminari, praksa, volontersko angažovanje, itd.)

Prijave se dostavljaju na mejl: iro.ftn@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erazmus+ mobilnost na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru.

Rok: 15. jun 2017. godine do 23.59 časova

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus+ koordinatora UNS-a, biće dostavljene Politehničkom univerzitetu u Temišvaru kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Politehnički univerzitet u Temišvaru odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Mobilnost je moguća u zimskom semestru 2017/2018 godine. Obezbeđen je smeštaj u studentskom domu u visini od 40 evra mesečno. U zavisnosti od kurseva koje studenti izaberu da pohađaju biće smešteni u kampusu u Temišvaru ili u Hunedoari.

Mesečni iznos stipendije: 750 evra, plus putni troškovi

Dodatne informacije o Politehničkom univerzitetu u Temišvaru i pregled kurseva na engleskom jeziku možete pronaći ovde.

Trošak obaveznog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus + i potrebno je obezbediti osiguranje od građanske odgovornosti za ceo period boravka.