ERAZMUS+

Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

PRVI POZIV ZA STIPENDIRANU STUDENTSKU MOBILNOST NA TEHNIČKOJ VISOKOJ STRUKOVNOJ ŠKOLI „GEORG AGRICOLA“ U BOHUMU

 

ERAZMUS KOD: D BOCHUM05

Oblasti :  Geoinformatika

Konkus je otvoren za studente master studija i ukupno će biti dodeljeno 6 stipendija

Trajanje konkursa15. jun 2017. – 10. jul 2017.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

 • Popunjen Erazmus+ prijavni formular za studente (preuzmi formular)
 • Kopija putne isprave – pasoša (prva stranica)
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 stranica)
 • Biografija studenta na engleksom jeziku. Preporuka: koristiti Europass model (preuzmi obrazac)
 • Prepis ocena (Transcript of Records) na engleskom jeziku
 • Kopija diplome/diploma (Bachelor, Master)
 • Dokaz o aktivnom statusu studenta
 • Dokaz o znanju engleskog jezika (B2 nivo)
 • Learning Agreement (preuzmi formular)
 • Podloga za akademsko priznavanje perioda mobilnosti (preuzmi podlogu)

Dokumentacija za prijavu kandidata (nije obavezna):

 • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom ili nemačkom jeziku
 • Potvrde o učešću u vannastavnim aktivnostima (letnje škole, seminari, praksa, volontersko angažovanje, itd.)

Prijave se dostavljaju na mejl: iro.ftn@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erazmus+ mobilnost na Tehničkoj visokoj strukovnoj školi „Georg Agricola“ u Bohumu.

Rok: 10. jul 2017. godine do 23.59 časova

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus+ koordinatora UNS-a, biće dostavljene Tehničkoj visokoj strukovnoj školi „Georg Agricola“ u Bohumu kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Tehnička visoka strukovna škola „Georg Agricola“ u Bohumu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+.

Očekuje se od odabranih kandidata da počnu mobilnost od septembra 2017. godine.

Više informacija o Tehničkoj visokoj strukovnoj školi „Georg Agricola“ u Bohumu možete pronaći ovde.

Mesečni iznos stipendije: 800 evra, plus putni troškovi