ERAZMUS+

Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

PRVI POZIV ZA STIPENDIRANU MOBILNOST OSOBLJA NA
TEHNIČKOJ VISOKOJ STRUKOVNOJ ŠKOLI „GEORG AGRICOLA“ U BOHUMU

 

ERAZMUS KOD: D BOCHUM05

Konkurs je otvoren za nastavno osoblje Fakulteta tehničkih nauka

Oblast: Geoinformatika

Konkurs je otvoren za 2 stipendije u trajanju od 14 dana i obavezu održavanja 8 časova nastavnih aktivnosti.

Trajanje konkursa: 15. jun – 23. jun 2017.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

  • Potvrda o zaposlenju
  • Ugovor o mobilnosti (Staff Mobilty Agreement for Teaching)
  • Biografija kandidata na engleskom jeziku
  • Pismeni dokaz zainteresovanosti stranog partnera za dolazak kandidata (nastavne aktivnosti, odnosno
    usavršavanje) u vidu (pred)pozivnog pisma
  • Kopija putne isprave – pasoša (prva stranica)
  • Popunjen Erazmus+ prijavni formular za osoblje (Preuzmite formular)

Dokumentacija za prijavu kandidata (nije obavezna):

  • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku
  • Potvrda o znanju engleskog jezika

Prijave se dostavljaju na mejl: iro.ftn@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erazmus+ mobilnost na Tehničkoj visokoj strukovnoj školi „Georg Agricola“ u Bohumu.

Rok: 23. jun 2017. godine do 23.59 časova

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus+ koordinatora UNS-a, biće dostavljene Tehničkoj visokoj strukovnoj školi „Georg Agricola“ u Bohumu kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Tehnička visoka strukovna škola „Georg Agricola“ u Bohumu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Mesečni iznos stipendije: 120 evra po danu, plus putni troškovi

Stipendiju isplaćuje partnerski univerzitet. Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+.