Mobilnost studenata 

 

BAN_6773-e1458124067692

Mobilnost studenata podrazumeva ostvarivanje dela studijskog programa (jedan ili više semestara) na nekom stranom univerzitetu. Mobilnost može biti organizovana u toku osnovnih i postdiplomskih studija.

Prednosti studenata koji su proveli deo svog obrazovanja na mobilnosti su višestruke. Pored sticanja brojnih poznanstava i upoznavanja kultura drugih zemalja, studenti uče strani jezik, stiču nova iskustva i najvažnije od svega, imaju mnogo veće mogućnosti za zapošljavanje kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

Prvo što treba da znate je da se možete prijaviti za već postojeću šemu mobilnosti, koja je zasnovana na programu ili projektima koji su već u toku ili se prijaviti sami, bez pokroviteljstva institucije da vam ”čuva leđa”. U skladu sa tim, razlikuju se i vrste mobilnosti za kojima tragate. U okviru postojećih šema mobilnosti, možete da odete u inostranstvo ili kao student na razmeni ili student koji se prijavljuje za sticanje diplome.

Postoje dva tipa mobilnosti za studente: razmena i celokupne studije u inostranstvu.

Razmena studenata podrazumeva da studenti u toku svojih studija na Univerzitetu u Novom Sadu, jedan ili više semestra provedu na stranom univerzitetu. Značajan deo akademske mobilnosti studenti UNS-a ostvaruju putem programa Evropske komisije, Erazmus+.

Student FTN-a koji odlazi na razmenu sve vreme je student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. U toku razmene, student prati i polaže ispite koji su ekvivalentni ili srodni ispitima koje bi slušao u tom istom semestru da je ostao na matičnom univerzitetu. Ukoliko student položi sve ispite unapred dogovorene u najvažnijem dokumentu studentske razmene, ugovoru o učenju (Podloga za akadademsko priznavanje perioda mobilnosti), tada mu se položeni ispiti priznaju po povratku na FTN.

Celokupne studije u inostranstvu podrazumevaju situaciju u kojoj pojedinac želi da postane student Univerziteta u drugoj državi. U ovom slučaju, stečena diploma prethodnog nivoa studija je obavezni uslov. To znači da se, ako ste diplomirali na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, možete prijaviti za master ili doktorske studije na nekom od stranih Univerziteta. U ovom slučaju vi niste više student FTN-a nego ste u potpunosti student tog stranog univerziteta koji vam na kraju izdaje i diplomu, za razliku od razmene gde diplomu izdaje Fakultet tehničkih nauka sa dodatkom da ste određeni deo studija proveli na Univerzitetu u inostranstvu. Erazmus+ program pruža mogućnost stipendiranja celokupnih studija u inostranstvu u okviru Erazmus Mundus zajedničkih master programa.

Više o programima mobilnosti možete saznati ovde.