AAEAAQAAAAAAAAt3AAAAJDVjNjllMWUwLTk3MTctNDg3Yi1hMzZhLTA1NjU2NDFjNWM1Nw

Programi mobilnosti

Univerzitet u Novom Sadu (UNS) aktivno učestvuje u programima, projektima i mrežama akademske mobilnosti koje studentima i zaposlenima UNS-a omogućavaju studijske boravke na partnerskim univerzitetima u inostranstvu. Studijski boravci, namenjeni razmeni studenata i usavršavanju zaposlenih, finansijski su podržani stipendijama. Način prijavljivanja regulisan je pravilima i procedurama svakog programa mobilnosti, dok se mogućnost konkurisanja otvara putem javnih poziva.

Programi mobilnosti:

Program ERAZMUS+

ERASMUS MUNDUS programi mreže za razmenu studenata

ERAZMUS MUNDUS zajednički master programi 

CEEPUS

 

ERASMUS+

Od školske 2015/2016. godine, Fakultet tehničkih nauka započinje prvi ciklus razmene studenata, nastavnika, saradnika i administrativnog osoblja u okviru Ključne akcije 1 programa Erazmus+ koja se odnosi na povećanje obima i kvaliteta akademske mobilnosti. Ciklus razmene zasnovan je na finansiranim među-institucionalnim sporazumima između Univerziteta u Novom Sadu i institucije u Erazmus+ programskoj zemlji. Zainteresovani se mogu prijaviti na aktuelne konkurse.

Važna napomena:
Studenti FTN-a koji su učestvovali u kreditnoj mobilnosti programa Erazmus Mundus (jedne od mreža u ključnoj akciji 2) nemaju pravo da koriste program Erazmus+ za kreditnu mobilnost na istom nivou studija.
Ukoliko je, međutim, student koristio Erazmus Mundus stipendiju za razmenu na osnovnim studijama, a sada je upisan na master program UNS-a i želi da se prijavi za razmenu na nivou master studija, može da se prijavi u okviru Erazmus+ programa. Isto važi i za mobilnost na master nivou preko Erazmus Mundus-a, i zatim novu mobilnost na nivou doktorskih studija preko Erazmus+ programa.

Aktuelne pozive možete pogledati ovde.

Odgovore na često postavljena pitanja možete pogledati u Erazmus+ vodiču.

Ažurirane pozive možete pratiti preko Facebook stranice mobilnost studenata FTN, a za dodatne informacija kontaktirajte nas putem e-mail-a (iro.ftn@uns.ac.rs).

ERASMUS MUNDUS programi mreže za razmenu studenata

Studenti iz Srbije imaju mogućnost da deo svojih studija, na svim nivoima, ili cele postdiplomske studije provedu studirajući na nekom od univerziteta iz Evropske unije. Za njih su namenjene mreže za razmenu formirane kroz posebne Erazmus Mundus projekte.

U ovom trenutku visokoškolske institucije iz Srbije učestvuju u sledećim mrežama za razmenu:


ERAZMUS MUNDUS zajednički master programi

Erazmus Mundus zajednički master programi pružaju mogućnost stipendiranja celokupnih studija u inostranstvu.

Za zajednički master program mogu se prijaviti studenti koji su završili osnovne studije i imaju najmanje 180 ESPB. U određenim slučajevima za master program će biti neophodno da student ima ostvarenih 240 ESPB, ali je to uvek naznačeno na veb-sajtu datog programa. Konzorcijumi visokoškolskih institucija koje realizuju dati program imaju mogućnost da postave specifične uslove za upis na određeni program (poznavanje jezika, naučna oblast prethodnog nivoa studija i sl.) pa je za svaki konkretan program neophodno proveriti uslove prijave na sajtu samog programa. Studije traju dve godine i odvijaju se na tri različita Univerziteta smeštena u tri različite evropske države. Po završetku studija, student dobija objedinjenu diplomu sva tri Univerziteta.

Stipendije iznose 1000 evra na mesečnom nivou.

Katalog Erazmus Mundus zajedničkih master programa možete pogledati ovde.


CEEPUS

CEEPUS je srednjoevropski program za razmenu studenata i profesora sa sedištem u Beču. U programu učestvuju: Albanija, Austrija, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Crna Gora i Moldavija. Na čelu ovog programa nalazi se Komitet ministara, dok koordinaciju, evaluaciju, razvoj i promociju programa vrši centralna kancelarija CEEPUS-a (tzv. Sekretarijat).

Novi koordinator CEEPUS programa za Srbiju od oktobra 2015. godine je Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija.

Osnovni ciljevi programa su uspostavljanje multilateralne saradnje kroz akademsku mobilnost unutar srednjoevropskog i južnoevropskog regiona, promovisanje programa i mreža, naročito zajedničkih diploma, promovisanje razumevanja i specifičnosti regiona i pomoć u uspostavljanju evropskog visokoobrazovnog prostora.

Program omogućava mobilnost studenata i univerzitetskih profesora, kao i kurseve jezika i ekskurzije. Važnu specifičnosti programa predstavljaju univerzitetske mreže koje se zasnivaju na saradnji između najmanje tri univerziteta, pod uslovom da su sva tri univerziteta iz različitih zemalja članica CEEPUS-a.

Za razliku od drugih programa, lista prioriteta ne postoji i sve akademske oblasti se prihvataju. Univerzitetske mreže se biraju pomoću dva kompjuterski podržana koraka od kojih je jedan na nacionalnom, a drugi na međunarodnom nivou. U cilju priznavanja akademskih aktivnosti učesnicima programa, potrebno je da univerziteti koji se nalaze u zajedničkoj mreži imaju uspostavljen evropski kreditni sistem bodovanja predmeta i kompatibilan sistem ocenjivanja. Takođe je potrebno da univerzitet nudi određene predmete na engleskom, nemačkom ili francuskom jeziku. Za stipendije mogu da konkurišu studenti i profesori sa znanjem engleskog jezika svih državnih univerziteta u Srbiji bez obzira na smer i struku.

Republika Srbija je za period CEEPUS II programa, koji je trajao od 1. septembra 2005. godine do 1. januara 2010. godine dobila stipendije u trajanju od 100 meseci u toku jedne akademske godine.

U okviru programa ne postoji transfer finansijskih sredstava. Svaka država članica finansira studente i profesore koje prima. Visina stipendije se određuje na osnovu nivoa ekonomskog standarda države članice.

CEEPUS III program stupio je na snagu 1. maja 2011. godine i trajaće narednih sedam godina, nakon čega se automatski produžava na još sedam godina.

Iznosi stipendija za školsku 2015/2016. godinu , koji se ispaćuju dolazećim studentima i profesorima u Republici Srbiji su:

• 18.000 RSD mesečni iznos za studente
• 35.000 RSD mesečni iznos za profesore

Nacionalni koordinatori za CEEPUS III program za Republiku Srbiju su:

Marko Banković
Miloš Petrović

Fondacija Tempus – Nacionalna CEEPUS kancelarija
Resavska 29, 11000 Beograd
Telefoni: +381 11 33 42 430 , +381 11 33 42 432
E.mail: ceepus@tempus.ac.rs
Web: www.erasmusplus.rs
Web CEEPUS III programa: www.ceepus.info

Početak stranice.