Mogućnost za period mobilnosti ili stručnu praksu na Innopolis Univerzitetu u Rusiji

 

Innopolis University je jedan od vodećih ruskih univerziteta fokusiran na IT i robotiku (Computer Science, Robotics, Data Science, Software Engineering). Studentima Fakulteta tehničkih nauka se nudi mogućnost odlaska na razmenu na ovaj univerzitet u trajanju od jednog ili dva semestra ili dvomesečnu praksu. Studentima će biti pokriveni putni troškovi (avionska karta i prevoz od/do aerodroma), troškovi smeštaja i biće oslobođeni plaćanja bilo kakvih naknada za studije. 

Ukoliko imate dodatnih pitanja možete se obratiti Službi za međunarodnu saradnju FTN, dolaskom u kancelariju ili na e-mail iro.ftn@uns.ac.rs