Prvi poziv za stipendiranu studentsku mobilnost na Univerzitetu primenjenih nauka u Ulmu, Nemačka

ERAZMUS KOD: D ULM02

Konkurs je otvoren za studente osnovnih, master i doktorskih studija iz sledećih oblasti (2 stipendije u trajanju od po 5 meseci):

 • Information and communication Technologies
 • Engineering, manufacturing and construction
 • Busines and Administration

Listu kurseva na engleskom jeziku.

Lista oblasti za istraživački rad na tezama.

Važna napomena:

Trajanje konkursa: 9. februar – 23. mart 2018.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

 • Popunjen Erazmus+ prijavni formular za studente (preuzmi formular)
 • Kopija putne isprave – pasoša (prva stranica)
 • Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 stranica)
 • Biografija studenta na engleksom jeziku. Preporuka: koristiti Europassmodel (preuzmi obrazac)
 • Prepis ocena (Transcript of Records) na engleskom jeziku
 • Kopija diplome/diploma (Bachelor, Master)
 • Dokaz o aktivnom statusu studenta
 • Dokaz o znanju engleskog jezika
 • Learning Agreement (preuzmi formular)
 • Podloga za akademsko priznavanje perioda mobilnosti (preuzmi podlogu)
 • Popuniti online aplikaciju koja se zatvara 1. maja (samo odabrani kandidati će popuniti aplikaciju)

Dokumentacija za prijavu kandidata (nije obavezna):

 • Pismo preporuke od univerzitetskog profesora na engleskom jeziku
 • Potvrde o učešću u vannastavnim aktivnostima (letnje škole, seminari, praksa, volontersko angažovanje, itd.)

Prijave se dostavljaju na mejl: iro.ftn@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za Erazmus+ mobilnost na Univerzitetu primenjenih nauka u Ulmu, Nemačka.

Rok: 23. mart 2018. godine do 23.59 časova

Nakon završetka konkursa, aplikacije kandidata koji prođu tehničku proveru i evaluaciju od strane institucionalnih Erazmus+ koordinatora UNS-a, univerzitetu primenjenih nauka u Ulmu kao nominacije za stipendiranu mobilnost. Univerzitet primenjenih nauka u Ulmu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Novom Sadu.

Očekuje se od odabranih kandidata da počnu mobilnost u letnjem semestru školske 2017/2018. godine ili u zimskom semestru 2018/2019.

Mesečni iznos stipendije: 750 evra, plus putni troškovi

Dodatne informacije o Univerzitetu primenjenih nauka u Ulmu i pregled kurseva na engleskom jeziku možete pronaći ovde.

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus +.