E+ KA107

Erazmus+

Od školske 2015/2016. godine, Fakultet tehničkih nauka započinje prvi ciklus razmene studenata, nastavnika, saradnika i administrativnog osoblja u okviru Ključne akcije 1 programa Erazmus+ koja se odnosi na povećanje obima i kvaliteta akademske mobilnosti. Ciklus razmene zasnovan je na finansiranim među-institucionalnim sporazumima između Univerziteta u Novom Sadu i institucije u Erazmus+ programskoj zemlji. Zainteresovani se mogu prijaviti na aktuelne konkurse.

Važna napomena:
Studenti FTN-a koji su učestvovali u kreditnoj mobilnosti programa Erazmus Mundus (jedne od mreža u ključnoj akciji 2) nemaju pravo da koriste program Erazmus+ za kreditnu mobilnost na istom nivou studija.
Ukoliko je, međutim, student koristio Erazmus Mundus stipendiju za razmenu na osnovnim studijama, a sada je upisan na master program UNS-a i želi da se prijavi za razmenu na nivou master studija, može da se prijavi u okviru Erazmus+ programa. Isto važi i za mobilnost na master nivou preko Erazmus Mundus-a, i zatim novu mobilnost na nivou doktorskih studija preko Erazmus+ programa.

Akltuelne pozive možete pogledati ovde.

Listu Erazmus+ kontakata po departmanima i studijskim programima možete pogledati ovde.

Odgovore na često postavljena pitanja možete pogledati u Erazmus+ vodiču.

Ažurirane pozive možete pratiti preko Facebook stranice mobilnost studenata FTN, a za dodatne informacija kontaktirajte nas putem e-mail-a (iro.ftn@uns.ac.rs).