Poziv za studentsku mobilnost na Donghua univerzitetu u Šangaju

 

Konkurs je otvoren za:

  • Studente inženjerskog menadžmenta

Trajanje mobilnosti:

  • 09. septembar 2019. – 19. decembar 2020.

Trajanje konkursa: 01. april – 28. maj 2019.

Dokumentacija za prijavu kandidata (obavezna):

  • Application form (Application Form)

  • Kopija putne isprave – pasoša (prva stranica)

  • Fotografija za index u jpg. formatu

  • Prepis ocena (Transcript of Records) na engleskom jeziku

  • Dokaz o aktivnom statusu studenta na engleskom jeziku

  • Dokaz o znanju engleskog jezika

  • Learning Agreement (Preuzmi dokument)

  • Podloga za akademsko priznavanje perioda mobilnosti (Preuzmi dokument)

Prijave se dostavljaju na mejl: erasmusftn.outgoing@uns.ac.rs sa napomenom Prijava za mobilnost na Univerzitetu Donghua, Šangaj

Rok: 28. maj 2019. godine do 23.59 časova

Očekuje se od odabranih kandidata da počnu mobilnost u zimskom semestru 2019/2020. godine.